Disclaimer

Juistheid van gegevens
Stichting Isy-Schoolinfo betracht de uiterste zorgvuldigheid bij het samenstellen, maken en verspreiden van de gegevens en informatie op haar website. Stichting Isy-Schoolinfo kan echter niet garanderen en verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en/of op later tijdstip aangebrachte wijzigingen. Kennelijke typefouten binden Stichting Isy-Schoolinfo niet. Indien u onjuistheden of andere onregelmatigheden constateert, of wanneer er enige reden is tot twijfel, vragen wij u dit bij ons te melden, zodat wij eventueel maatregelen kunnen nemen.

Onderlinge verwijzingen
Linken en verwijzen naar pagina’s van Isy-Schoolinfo mag altijd; het web bestaat tenslotte bij de gratie van onderlinge verwijzingen. Stichting Isy-Schoolinfo stelt het wel op prijs hiervan op de hoogte te worden gesteld.

Copyright
De website van Stichting Isy-Schoolinfo geniet auteursrechtelijke bescherming. De website is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze bezoekers, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy. Het is niet toegestaan de website op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk. Tenzij hiervoor voorafgaand schriftelijk toestemming is verkregen van Stichting Isy-Schoolinfo.

Privacy Statement
Stichting Isy-Schoolinfo neemt gegevens die u aan ons verstrekt op in ons bestand. Deze gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. De door u ingevoerde gegevens zullen door Stichting Isy-Schoolinfo alleen gebruikt worden om contact met u op te nemen.