Mogelijkheden binnen Isy School

Isy School heeft enkele unieke modules in haar pakket. Ontdek hieronder enkele mogelijkheden die Isy School te bieden heeft.

Isy School is meertalig

Ouders/verzorgers kunnen een eigen taal selecteren. Zowel de navigatie als de berichten van school zijn dan in de gekozen taal te lezen. Zo wordt het bereiken van ouders/verzorgers nog makkelijker!

mogelijkheden: overzicht op overblijven

Overzicht op het overblijven

Het overblijven op scholen brengt vaak organisatorische zaken met zich mee. Met Isy School kopen ouders overblijftegoeden en bepalen zelf op welke dag zij deze gebruiken. Als school ontvang je in één overzicht per groep de aangemelde leerlingen. Registreer de aanwezigheid of restitueer het tegoed direct. Daarnaast is het mogelijk om met de Admin Assistent per dag een werkplanning te maken voor de overblijfassistenten.   

Toestemmingsverklaringen zó geregeld

Stel zelf een lijst samen voor welke zaken je toestemming wil vragen, selecteer de leerlingen en krijg direct inzicht in toestemmingsverklaringen in één overzicht. Ouders hebben doorlopend de mogelijkheid de gegeven toestemmingen aan te passen, je krijgt hierover gelijk een melding via Isy School. Je bent dus altijd up-to-date.

mogelijkheden: toestemmingsverklaring zo geregeld

Contant geld is verleden tijd

Leerlingen hoeven geen contant geld meer op zak te hebben om betalingen te voldoen. Met Isy School is het mogelijk om ouders betaalverzoeken te sturen en deze online te laten voldoen via iDeal. Denk bijvoorbeeld hierbij aan overblijftegoeden kopen, het voldoen van de vrijwillige ouderbijdrage of het betalen van het schoolreisje. 

Iedereen altijd up-to-date

Met de agenda is het gemakkelijk om alle ouders en/of verzorgers inzicht te geven in vakanties, vrije dagen, studiedagen, oudergesprekken of andere activiteiten. Voeg een bericht toe, begin- en einddatum van activiteit en wanneer je wil dat de activiteit zichtbaar is. Extra mogelijk is om groepen en categorieën te selecteren, zodat een bepaalde activiteit alleen voor deze groep of categorie  zichtbaar is. Voor ouders en/of verzorgers is het mogelijk om met een klik de activiteiten toevoegen aan hun persoonlijke outlook agenda.

mogelijkheden: iedereen altijd up-to-date

Isy School Modules

Ontdek hieronder alle modules en mogelijkheden binnen Isy School.

nieuws

Nieuws

Met Isy Nieuws informeer je alle ouders en/of verzorgers vanaf één plek. Door middel van prioritering is het mogelijk om iedereen direct op de hoogte te stellen via een e-mail, pushnotificatie of telefoon.

Oudergesprekken

Nog nooit was het regelen van oudergesprekken zó eenvoudig. Het is mogelijk om datums en tijdsloten in te stellen waarop ouders zelf kunnen inschrijven. Jij als leerkracht hoeft verder niets meer te doen.

fotoboek

Fotoboek

In het fotoboek is het mogelijk om foto's beschikbaar te stellen voor geselecteerde groepen. Zo hebben ook echt alleen ouders en/of verzorgers toegang tot foto's van hun kind. 

agenda

Agenda

Voor iedereen in één overzicht alle vakantie- en vrije dagen, studiedagen, wanneer oudergesprekken of andere activiteiten plaatsvinden. Het is mogelijk om per activiteit deze te synchroniseren met de eigen outlook agenda.

absenties

Absenties

Alle ziek- of afwezigheidsmeldingen op één plek. Ouders en/of verzorgers geven gemakkelijk de absentie van het kind door. Jij als leerkracht hebt hier direct inzicht in en kan deze absenties goed- of afkeuren. 

Toestemming

Nog nooit was het zo makkelijk om toestemming-verklaringen door alle ouders en/of verzorgers in één keer te laten ondertekenen. Maak een overzicht met verklaring aan en selecteer de gewenste groepen.

overblijven

Overblijven

Kinderen hoeven geen contant geld meer mee te nemen en administratieve werkzaamheden zijn niet meer nodig. Aanmeldingen, registraties, roosters en betalingen vinden allemaal online plaats. Hierdoor heb je steeds controle op de gekochte overblijfbeurten en kunnen de ouders niet meer reserveren voor het overblijven als het saldo negatief is. Isy betaalt direct uit waardoor jij als school direct de beschikking hebt over het geld. 

leerlingenprofiel

Leerlingprofiel

Alle relevantie informatie van een leerling wordt binnen het leerlingprofiel samen gebracht. De gegevens van de ouders, huisarts, allergieën, gebruik van medicijnen of andere medische informatie inzichtlijk voor jou leerkracht.

betalingen

Betalingen

Alle betalingen vinden online plaats. Maak een betaalverzoek aan en stuur deze direct naar de gewenste ouders en/of verzorgers. Door het aanmaken van betaalopdrachten worden deze ook tijdig betaald en heb je als school geen achterstallige betalingen meer. Isy betaalt direct uit waardoor jij als school direct de beschikking hebt over het geld.

boekenplank

Boekenplank

Op de boekenplank is het mogelijk om belangrijke documenten te delen of om (extra) lesmateriaal aan te bieden. Upload het bestand en indien gewenst kan een tijdslimiet worden meegegeven.  

oudergesprekken

Chat

De chat is er voor school om een-op-een contact te leggen met een ouder of verzorger van een leerling.

admin assistent

Overblijven Admin

Het maken van een werkplanning voor de overblijfkrachten was nog nooit zo makkelijk. Voeg de assistenten toe aan het systeem en stel de beschikbare dagen in. Daarnaast zijn per dag /maand de gewerkte uren van de overblijfkrachten inzichtelijk gemaakt en simpel te downloaden voor het uitbetalen-en de administratie van de gewerkte uren.

magazine

Magazine

Een aantal keer per jaar brengt Isy het Isy Magazine uit. Vol met relevante artikelen geschreven door ouders en/of verzorgers en voor ouders en/of verzorgers. Leuk om te lezen of gewoon online door heen te bladeren.

Meer informatie..

Wil je nog meer informatie over de mogelijkheden binnen Isy School? Vraag deze dan aan via onderstaand formulier!